แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ สทท.กาญจนบุรีคะแนนโหวต :