ฝ่ายเทคนิค

              

 

 

 

 

 

 

นายธนาพร  สุ่มแก้ว

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค 

    

   

 

 

 

 

นายมนตรี  ประทีป

 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

นายนิธิกร  แสงวิลัย

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายนฤดล  ศรีทองผาภูมิ    

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายไมตรี  ไทรสังขกมล    

นักสื่อสารมวลชน

ว่าที่ ร.ต.พยุงพงศ์  ชินพัณณ์    

นายช่างไฟฟ้า

นายภาคภูมิ สังขะไชย  

 นายช่างไฟฟ้า

นายสุทธิพงษ์ เขม้นกิจ    

นายช่างไฟฟ้า

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar