ผู้บริหาร

   

             

         

 

 

 

นายอภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ผอ.สทท.กาญจนบุรี

             

 

 

 

 

 

 

นายธนาพร  สุ่มแก้ว 

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส   

หัวหน้าฝ่ายเทคนิค   

            

 

 

 

 

 

นางมัทณียา  มากสมบูรณ์     

นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการ

นางสาวสาวิตรี  บุญครอง    

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้างานรายการ

         

 

 

 

 

 

 

นางศรีวิไล   พงศ์รัตนมงคล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

               

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar